Privacy in de Cultuurbibliotheek

Algemeen

Op 25 mei 2018 is - na een overgangsperiode van 2 jaar - de "Algemene verordening gegevensbescherming" (AVG, Engels: GDPR) in voege getreden, dit over gans de Europese Unie. Meer hierover vind je op Wikipedia .

Met de Cultuurbibliotheek gaan we voor een open en transparant privacybeleid.
Wij bewaren alleen die persoonsgebonden gegevens die strikt noodzakelijk zijn om een goede werking te kunnen verzekeren.

Hoe gaan wij te werk?

Indeling in gebruikersgroepen

Welke persoonsgebonden gegevens hebben wij strikt nodig? Om op deze vraag te antwoorden maken we een onderscheid tussen verschillende gebruikers. Iedere gebruiker behoort tot één van de onderstaande groepen.

Afkorting Voluit
P Personeel
V Vrijwilligers
L Leden CSL
B Bezoekers

Los hiervan zijn er de ontleners van boeken en andere werken uit de bibliotheek. Hiertoe behoort iedereen die minstens één werk van de bibliotheek in zijn bezit heeft of had gedurende het huidige of voorbije werkjaar. Een werkjaar start op 1 september.

Wat bewaren wij van persoonlijke gegevens?

Dit staat gedetailleerd in drie afzonderlijke documenten (pdf):

Wat doen wij met ... ?

Onderwerp Uitleg
Foto's Wij bewaren slechts een beperkt aantal foto's.
Foto's van na 1 mei 2018 worden alleen mits toestemming op onze website en/of op Facebook geplaatst. Foto's van voordien worden verwijderd op eenvoudige aanvraag.
Agenda's Wij hebben geen digitale agenda.
Reclame Wij voeren nooit reclame. Wel hebben we onze nieuwsbrieven, waarin de activiteiten die wij organiseren of mede organiseren in aangekondigd worden.
Derden Wij delen geen persoonlijke gegevens met derden gedeeld.
Wanneer er een gezamelijke activiteit is dan nodigt iedere medeorganisator zijn eigen leden uit.